torsdag 20. mai 2010

Kunsten å være avhengig

Skrevet av Therese

Den 7. juni 2005 feiret Norge 100 års uavhengighet fra Sverige.
Under folkefesten for uavhengighet - vår tids hellige ku, sammen med individualisme - signerte representanter for 52 organisasjoner en avhengighetserklæring, som de overleverte statsministeren.
Utgangspunktet for erklæringen var spørsmål som: Hvordan påvirker dagens sterke fokus på individualisme våre ulike fellesskap - med familien, skolen, venner, kolleger? Hvordan påvirker det måten vi ser på samfunnet? Hvordan påvirker det vår globale bevissthet?
Den konkluderer med det faktum at vi er mer avhengig av hverandre enn noensinne - både som nasjon og som individer.

De syv punktene i erklæringen er:


Vi er avhengige av moder jord
Alle har vi behov for en levende jord. Vår sårbare klode er avhengig av at hver enkelt tenker gjennom måten vi handler på, slik at jorden holdes fruktbar og i balanse.


Vi er avhengige av fellesskapet
Alle har vi behov for å være en del av helheten, og høre til i et mangfoldig samfunn bygget på solidaritet og fellesskap. Den enkeltes trygghet avhenger av at det finnes et fellesskap der mange tar ansvar, og der det er tillit og gjensidighet.


Vi er avhengige av trygghet
Alle har vi behov for en havn. Et trygt og godt hjem, mat på bordet og hjelp når vi blir syke gir oss gode rammer om tilværelsen.


Vi er avhengige av anerkjennelse
Alle har vi den samme verdi. Vi har behov for å bli møtt med respekt som de vi er, både med våre gode og mindre gode sider. Vi har behov for å gi og få gjennom meningsfylte oppgaver som utfordrer og utvikler oss med de intellektuelle, kunstneriske, etiske og åndelige evner som ligger i alle mennesker. 


Vi er avhengige av beskyttelse
Alle har vi behov for et vern mot overgrep. Det finnes regler som beskytter menneskers verdighet i fred og i krig. Vi er alle avhengige av at disse reglene følges.Vi er avhengige av ytring
Alle har vi behov for å ytre oss. Gjennom utfoldelse, lek og ytringer kan vi beholde nysgjerrigheten, undringen og utvikle vår forståelse og evne til toleranse. Natur, kultur, gudstro og livssyn er med på å åpne våre sanser og sette våre liv i en større sammenheng..


Vi er avhengige av tid
Alle har vi behov for stillhet, ro og ettertanke for å kunne hvile og ta de beste valgene for oss selv og samfunnet. For å kunne vise hverandre hjerterom og medmenneskelighet trenger vi tid.

--------------------------------------------------------

Vi velger alle våre områder vi ønsker å legge mer sjel i enn andre, prosjekter og handlinger som uttrykker grønne verdier og ønsker - eller kanskje de velger oss. For noen er det organisasjonsvirksomhet, underskriftskampanjer eller demonstrasjonstog. For andre er det nære ting som å dyrke hagen, strikke og sy, kreativt gjenbruk og hjemmelaget mat. Her på Jordnært har vi valgt å fokusere på det hverdagslige og hjemlige, fordi det er det vi gjør og omgir oss med hver dag. Hjemmet kan være en miljøbombe eller en grønn oase. Men det handler ikke bare om å være miljøvennlig og bærekraftig. Vi ønsker også å leve enklere liv, og mener at vi derigjennom lever mer i kontakt med omgivelsene våre og, i ytterste konsekvens, med livet selv. Og livet, ja, det er i følge John Lennon det som skjer mens du er travelt opptatt med å legge andre planer... 


Vi ønsker å fokusere på 'kunsten å være avhengig'; å tilstrebe et liv hvor vi ikke bare anerkjenner, men praktiserer - etter evne - den avhengigheten som eksisterer mellom oss, jorden, hverandre og omgivelsene. Og omgivelsene, det er alt fra stolene vi sitter på til maten vi spiser, vaskemidlene vi bruker, kremene vi smører oss med, lekene barna våre leker med og gavene vi gir. Det er forbruket vårt, det er det avtrykket vi etterlater oss. Men det er også behovet for tid, stillhet, samvær, fellesskap, kreativitet, spiritualitet, og ikke minst det å finne anker i et stadig hastigere samfunn. Det er ønsket om å forbinde seg mer aktivt til disse omgivelsene - til livets vev. Og i vår erfaring kan hjemmet og det hjemlige være et sted vi kontakter denne veven gjennom våre daglige handlinger.       (Hvis du vil, kan du lese mer om Avhengighetserklæringen og prosjektet 07-06-05)

2 kommentarer:

Jordnært sa...

Nydelig skrevet!!
<3
Ellen

okohagen sa...

Ser godt og gjenkjenner standpunktet til avhengighetserklæringen.